Poradnia Medycyny Sportowej

Cennik badań dla sportowców

1. Badanie podstawowe sportowca.

Zakres: 

– EKG spoczynkowe, 

EKG po wysiłku, 

– morfologia, 

– badanie poziomu cukru, 

– badanie ogólne moczu, 

– badanie lekarza uprawnionego do badań sportowców 

Cena 250 pln. 

W przypadku poszerzenia zakresu badań cena może ulec zmianie.

Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna Provita / Poradnia Medycyny Sportowej

Badania lekarskie w poradni wykonuje:

lekarz uprawniony do badań sportowców (certyfikat PTMS)

Cezary Kędzia