Poradnia Medycyny Pracy

Cennik USŁUG MEDYCZNYCH PORADNI MedycynY pracY

obowiązuje od 1.04.2024 r.
 1. Badanie profilaktyczne podstawowe :
  – zakres : specjalista medycyny pracy (badanie ogólne, podstawowe badanie wzroku, pomiar ciśnienia tętniczego, morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu
  – wskazania : badanie wykonywane jest u pracowników nie narażonych na czynniki szkodliwe i uciążliwe(hałas, zapylenie, praca na wysokości, kierowanie pojazdami i ciężkim sprzętem, praca przed monitorami ekranowymi – komputery, monitoring wizyjny itd.) Jednocześnie badanie podstawowe jest elementem wyjściowym do każdego innego badania profilaktycznego
  – cena : 120,00 PLN

   

 2. Badanie narządu wzroku :
  – wskazania : praca przed monitorem ekranowym (bez względu na ilość godzin), praca na wysokości , kierowanie pojazdami i ciężkim sprzętem, spawanie, narażenie na promieniowanie jonizujące
  – cena:
  a) przeprowadzone przez specjalistę chorób oczu 80,00 PLN
  b) przeprowadzone przez specjalistę medycyny pracy 50,00 PLN

   

 3. Badanie narządu słuchu i mowy
  – wskazania : stałe obciążenie głosu(zawody nauczycielskie itp.), praca na wysokości, , narażenie na hałas.
  – cena:
  a) przeprowadzone przez specjalistę medycyny pracy 50,00 PLN
  b) videolaryngoskopia 80,00 PLN

   

 4. Badanie układu nerwowego:
  wskazania : praca na wysokości, kierowanie pojazdami i ciężkim sprzętem, narażenie na wibrację
  – cena:
  a) przeprowadzone przez specjalistę neurologa 80,00 PLN
  b) przeprowadzone przez specjalistę medycyny pracy 50,00 PLN

   

 5. EKG :
  -wskazania: praca fizyczna, praca na stanowisku kierowniczym i decyzyjnym, kierowanie ciężkim sprzętem i pojazdami (powyżej 50 roku życia)
  – cena : 20,00 PLN

   

 6. cholesterol + trójglicerydy
  – wskazania
  : praca na stanowisku kierowniczym i decyzyjnym
  – cena : 40,00 PLN

   

 7. Audiometryczne badanie słuchu
  – wskazania
  : praca w narażeniu na hałas, kierowanie pojazdami i ciężkim sprzętem
  – cena: 20,00 PLN

   

 8. Spirometria:
  – wskazania : praca w zapyleniu, prace spawalnicze
  – cena : 30,00 PLN

   

 9. Poziom glukozy we krwi:
  wskazania: kierowanie pojazdami oraz ciężkim sprzętem
  – cena : 5,00 PLN

   

 10. Badanie wrażliwości na olśnienie, oceny widzenia zmierzchowego, oraz stereometrii (widzenia przestrzennego)
  – cena : 80,00 brutto

   

 11. Badanie psychologiczne kierowcy zawodowego
  – cena : 170,00 brutto

   

 12. Badanie psychologiczne operatora ciężkiego sprzętu
  – cena : 140,00 PLN brutto

   

 13. Badanie lekarskie dla potrzeb sanitarno -epidemiologicznych (przedłużenie ważności książeczki zdrowia
  – cena
  : 80,00 PLN brutto

   

 14. Prześwietlenie klatki piersiowej ap. z opisem
  – wskazania : praca w zapyleniu, spawacze, narażenia biologiczne
  – cena : 70,00 PLN brutto

   

 15. Wydanie duplikatu orzeczenia:
  – cena : 100,00 PLN

PRZYKŁADOWE ZESTAWIENIA BADAŃ LEKARSKICH Z UDZIAŁEM SPECJALISTÓW

 1. Badanie kierowcy /operatora ciężkiego sprzętu
  – zakres : badanie podstawowe, okulista, neurolog, audiometria, poziom cukru, EKG
  – cena : od 265,00 PLN do 345,00 PLN

   

 2. Badanie pracowników zatrudnionych na wysokościach ( do 3 metrów i powyżej 3 metrów)
  – zakres : badanie podstawowe, EKG,okulista, neurolog , ocena narządu słuchu
  – cena : od 290,00 PLN do 350,00 PLN

   

 3. Badanie pracowników zatrudnionych przed monitorem ekranowym 


  – zakres
  : badanie podstawowe, okulista
  – cena : 170,00 PLN do 200,00 PLN

   

 4. Badanie lekarskie na kurs prawa jazdy kat. A, B, A+E, B+E, T
  – zakres
  : badanie lekarskie
  – cena : 200,00 PLN

   

 5. Badanie lekarskie na kurs prawa jazdy kat. C, D, C+E, D+E
  – zakres : badanie podstawowe, okulista, , audiometria, poziom cukru, EKG (powyżej 50 roku życia)
  – cena : od 265,00 PLN do 345,00 PLN

   

 6. Badanie pracownika ze stałym obciążeniem narządu głosu (zawody nauczycielskie itp.)
  – zakres
  : badanie podstawowe, videolaryngoskopia
  – cena : 190,00 PLN

   

 7. Badanie lekarskie i psychologiczne dla posiadaczy broni palnej
  – zakres
  : okulista+pola widzenia, psychiatra, badanie lekarza uprawnionego do badań na broń
  – cena : 750,00 PLN

   

 8. Badanie lekarskie i psychologiczne pracownika ubiegającego się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
  
- zakres
  : – okulista +badanie pola widzenia, psychiatra, badanie lekarza uprawnionego do badań na broń
  – cena : 750,00 PLN

Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna Provita / Poradnia Medycyny Pracy

Badania lekarskie w poradni wykonuje:

 lekarz chorób wewnętrznych specjalista medycyny pracy uprawniony do badań kierowców oraz posiadaczy broni palnej Cezary Kędzia